Aropääskykahlaaja (Glareola nordmanni) - timotleppanen