Kapustarinta (Pluvialis apricaria) - timotleppanen