Amerikantylli (Charadrius vociferus) - timotleppanen