Sirovarpushaukka (Accipiter brevipes) - timotleppanen