Syyriantikka (Dendrocopos syriacus) - timotleppanen